Please join in for an exciting session with your peer colleagues!

Many initiatives are currently going on in order to improve the lives of patients living with respiratory diseases. During this webinar we offer you the opportunity to achieve important insights from this year’s ERS Congress and, not least, we are happy to present you to the next generation of inhaled asthma care – ENERZAIR® BREEZHALER® plus Sensor. The meeting is organized for the Nordics and will be held in English.

• Highlights from ERS 2020
• Novartis is launching a novel treatment for uncontrolled asthma patients

Sign up at latest 18 September 2020. The meeting is free of charge. Observe that your participation may need approval from by your principle.


Registration information →


Warm welcome!

Karine Boutouta Bouchez

Nordic Franchise Head,
Novartis Respiratory Franchise

 

Enerzair Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium/mometasonfuroat) Rx, EF,(ATC-kod R03AL12)
Förpackning:
Enerzair Breezhaler 114 mikrogram/46 mikrogram/136 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
Indikation: Enerzair Breezhaler är indicerad som underhållsbehandling vid astma hos vuxna patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med un-derhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta2agonist och en högdos inhalerad kortikosteroid och som har haft en eller flera astmaexacerbationer under det senaste året. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. 
Överkänslighet: Akuta överkänslighetsreaktioner har observerats efter administrering av detta läkemedel. Om tecken som tyder på allergiska reaktioner uppkommer i synnerhet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, svullnad av tunga, läppar och ansikte), urtikaria eller hudutslag, ska behandlingen avbrytas omedelbart och alternativ behandling sättas in.Graviditet/amning: Detta  läkemedel ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten överväger den potentiella risken för fostret. Amning grupp IVa. 
Information till patienter som använder sensor till Enerzair Breezhaler
Förpackningen innehåller en elektronisk sensor som ska fästas på botten av inhalatorn. Sensorn och appen är ett komplement och krävs ej för administrering av läkemedlet. Sensorn behöver ej vara kopplad till appen för att läkemedlet ska inhaleras. 
Produktresumé: Uppdaterad 2020-07-03. För mer information se www.fass.se.
Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

Program 
16:00-16:05
Welcome
Novartis Healthcare
16:05-16:35
Highlights from ERS 2020
Charlotte Suppli Ulrik
16:35-17:00
Presenting the next generation of inhaled asthma care: The PLATINUM programme and ENERZAIR® BREEZHALER® plus Sensor
Christer Janson
17:00-17:30
Asthma and Covid-19, latest news from ERS 2020
Pär Gyllfors
SE2008144418
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers