MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN

Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma. En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson och professor Kjell Larsson har tillsammans med Novartis tagit fram ett utbildningskoncept med syfte och ambition att förbättra förståelsen för utmaningar vid omhändertagande och behandling av patienter med astma.

Stockholm: 
Nordic Light Hotel, Vasaplan 7
Torsdagen, 19 november 2020

Göteborg:  
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
Onsdagen, 25 november 2020

Malmö:
Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10 C
Onsdagen, 9 december 2020

Tid:
09.30-16.00

Novartis med programkommitté önskar bjuda in dig som möter eller behandlar patienter med astma och har ett intresse av att lära mer om hur vi kan optimera omhändertagandet av dessa patienter.

PROGRAMKOMMITTÉ OCH FÖRELÄSARE
Professor emeritus Kjell Larsson, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Christer Janson, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Docent Karin Lisspers, Distriktsläkare, Uppsala Universitet
Docent Björn Ställberg, Distriktsläkare, Uppsala Universitet

Utbildningen innehåller både föreläsningar med patientfall som belyser de olika aspekterna och diskussionsforum med mentometerröstning samt handfasta råd om hur omhändertagandet av patienter med astma kan förbättras.

Novartis står för kostnader för möteslokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet. Deltagarna står för resa och eventuell logi som krävs för deltagandet. Det är varje deltagares eget ansvar att förankra deltagandet med sin huvudman.

Lyssna in och delta helt eller delvis från din egen arbetsplats:
Under rådande omständigheter följer vi naturligtvis alla rekommendationer och anvisningar från FHM. För att möjliggöra för så många som möjligt att kunna delta vill vi därför även erbjuda en digital möjlighet via web streaming för alla tre tillfällen, 19 november, 25 november och 9 december. För dig som ej har möjlighet eller vill delta ”live” på plats, anmäl dig därför till det digitala alternativet på anmälningssidan. Platserna för ”live” mötena kommer vara begränsade, vill du säkra en plats, anmäl dig till ett ”live” möte redan nu!


Registrera dig här → Länk till anmälan


Välkommen!

Novartis Respiratory Sverige

Nonne Gylfe
Country Franchise Head Respiratory Sweden
Mobil: 070-4663179

Program 
09:30-10:00
Samling med fika och möjlighet till monterbesök
10:00-10:15
Produktinformation – Novartis lanserar ny produktportfölj inom astma. - Atectura® Breezhaler® (indacaterol/mometasone furoate) - Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate) - Digitalt hjälpmedel med sensor och app för att stödja
10:15-11:15
Utmaningar inom dagens astmaomvård, får astmapatienten optimalt omhändertagande? - Från ett vårdperspektiv - Från ett patientperspektiv
Christer Jansson/Karin Lisspers samt patientföreträdare från Astma- och allergiförbundet
11:15-12:15
Läkemedelsbehandling idag vid astma, vad har vi att erbjuda patienten? - Pro/con diskussion: SABA eller ICS/LABA vid steg 1-2 behandling
Kjell Larsson/Björn Ställberg
12:15-13:15
Lunch med möjlighet till monterbesök
13:15-14:15
Hur kan vi optimera omhändertagandet av astmapatienten? - Pro/con diskussion: ACT
Christer Janson/Björn Ställberg
14:15-14:45
Fika med möjlighet till monterbesök
14:45-15:45
- Vilken roll har LTRA, LAMA och biologisk behandling vid astma? - När skall jag remittera?
Kjell Larsson/Karin Lisspers
15:45-16:00
Summering
09:30-10:00
Samling med fika och möjlighet till monterbesök
10:00-10:15
Produktinformation – Novartis lanserar ny produktportfölj inom astma. - Atectura® Breezhaler® (indacaterol/mometasone furoate) - Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate) - Digitalt hjälpmedel med sensor och app för att stödja
10:15-11:15
Utmaningar inom dagens astmaomvård, får astmapatienten optimalt omhändertagande? - Från ett vårdperspektiv - Från ett patientperspektiv
Christer Janson/Karin Lisspers samt patientföreträdare från Astma- och allergiförbundet
11:15-12:15
Läkemedelsbehandling idag vid astma, vad har vi att erbjuda patienten? - Pro/con diskussion: SABA eller ICS/LABA vid steg 1-2 behandling
Kjell Larsson/Björn Ställberg
12:15-13:15
Lunch med möjlighet till monterbesök
13:15-14:15
Hur kan vi optimera omhändertagandet av astmapatienten? - Pro/con diskussion: ACT
Christer Janson/Björn Ställberg
14:15-14:45
Fika med möjlighet till monterbesök
14:45-15:45
- Vilken roll har LTRA, LAMA och biologisk behandling vid astma? - När skall jag remittera?
Kjell Larsson/Karin Lisspers
15:45-16:00
Summering
09:30-10:00
Samling med fika och möjlighet till monterbesök
10:00-10:15
Produktinformation – Novartis lanserar ny produktportfölj inom astma. - Atectura® Breezhaler® (indacaterol/mometasone furoate) - Enerzair® Breezhaler® (indacaterol/glycopyrronium/mometasone furoate) - Digitalt hjälpmedel med sensor och app för att stödja
10:15-11:15
Utmaningar inom dagens astmaomvård, får astmapatienten optimalt omhändertagande? - Från ett vårdperspektiv - Från ett patientperspektiv
Christer Janson/Karin Lisspers samt patientföreträdare från Astma- och allergiförbundet
11:15-12:15
Läkemedelsbehandling idag vid astma, vad har vi att erbjuda patienten? - Pro/con diskussion: SABA eller ICS/LABA vid steg 1-2 behandling
Kjell Larsson/Björn Ställberg
12:15-13:15
Lunch med möjlighet till monterbesök
13:15-14:15
Hur kan vi optimera omhändertagandet av astmapatienten? - Pro/con diskussion: ACT
Christer Janson/Björn Ställberg
14:15-14:45
Fika med möjlighet till monterbesök
14:45-15:45
- Vilken roll har LTRA, LAMA och biologisk behandling vid astma? - När skall jag remittera?
Kjell Larsson/Karin Lisspers
15:45-16:00
Summering
SE2005114107
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers