I samarbete med kardiologer väljer vi ut viktiga frågeställningar inom hjärt-kärlsjukvården i Sverige. Kardiologerna vrider och vänder på frågorna tillsammans med inbjudna experter. De delar erfarenheter med varandra och dig.

Välkommen att ta del av samtalen på det sätt som passar dig bäst – genom podcast, video eller webbinarier.

Läs mer om medverkande experter, klicka här.


Alla sviktande hjärtans dag

I samband med alla hjärtans dag vill vi rikta extra uppmärksamhet till de hjärtan som sviktar – och till dig som tar hand om dem. Låt dig inspireras av aktuella ämnen inom hjärtsvikt, utvalda av experter inom området.

Uppdatera dig om hjärtsvikt


Hur skapar digitala lösningar ett bättre patientomhändertagande?

För att möta de nationella riktlinjerna avseende omhändertagande av sviktpatienter, har man i region Värmland gått den digitala vägen. Hör hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.

Medverkande: Edit Floderer

Läs mer och anmäl dig


Modern hjärtsviktsbehandling

Här lyfts frågor som du som kliniker kan ställas inför vid behandling av hjärtsvikt. Låt dig inspireras av kollegors erfarneheter, lyssna t.ex. när gästmoderator Charlotta Ljungman, sviktspecialist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar med inbjudna experter.

Läs mer


Erfarenhetsutbyte om patientföljsamhet

Fördjupa dig och ta del av tips från kollegor inom kardiologi hur de samarbetar med andra vårdgivare och patienterna för att öka patienternas följsamhet till ordinerad behandlingsregim.

Medverkande: Edit Floderer

Läs mer


Aktuellt inom kardiovaskulär prevention

Kardiovaskulär sjukdom och hur vi förhindrar denna är ett område ständigt under utveckling. Under denna rubrik får du veta mer om hur experterna ser på framtiden för kardiovaskulär prevention och vad vi kan göra här och nu.

Läs mer


Residual risk för kardiovaskulär sjukdom - inflammation och lipoproteiner

Tillsammans med gästmoderator Magnus Bäck, överläkare och professor vid Karolinska Universitetssjukhuset, fördjupar vi oss i residual risk för kardiovaskulär sjukdom, d.v.s. den risk som finns kvar när alla kända riskfaktorer är kontrollerade. Magnus vrider och vänder på frågorna i samtal med inbjudna experter, med fokus på lipoproteiner och inflammation.

Läs mer


ECS-HF 2021 guidelines i praktiken

Ta del av hur sviktexperter tolkar de europeiska riktlinjerna för hjärtsviktsbehandling och hur de kan implementeras i praktiken. 

Läs mer

 

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

 

SE2301137670 (13 januari 2023)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request