ESC/EAS nya målvärden avseende LDL-kolesterol för patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom (<1,4 mmol/L) når man inte utan tillägg till den rutinartade grundläggande statinbehandlingen. Det menar Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. I detta avsnitt hör du Mats beskriva den senaste kunskapen kring hyperlipidemins etiologi och vilka möjligheter vi har att behandla tillståndet idag.

 

 
Betyg: 4.5 (2 votes)
SE2107023499 (2 juli 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request