Hjärtsnack – en podcast som pratar kardiologi och riktar sig till dig som är läkare eller sjuksköterska och specialiserad inom intermedicin och/eller kardiologi. Här kan du höra experterna förklara de senaste vetenskapliga landvinningarna men även få nya insikter för din kliniska vardag. Vill du veta mer om experterna som medverkar, klicka här.

 

 

Om sambandet mellan hjärta och njure – att fastställa njursjukdom och hantera njuren vid initial behandling av HFrEF

Ta del av när gästmoderator Charlotta Ljungman, Sviktspecialist och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samtalar med Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin, Norra Älvsborgs länssjukhus. Vilka prover bör man ta för att ha bra koll på njurarna, när ska man som kardiolog ”dra öronen åt sig” vad gäller njuren och hur ska man agera när värdena sticker iväg? Dessa frågor och lite därtill får du svar på i detta avsnitt av Hjärtsnack.

 
 

 

Om sambandet mellan hjärta och njure – den komplexa patienten

I detta samtal mellan gästmoderator Charlotta Ljungman, Sviktspecialist och överläkare inom kardiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus, dyker vi djupare ner i frågeställningar som rör något mer komplexa frågeställningar. T.ex. hur ska vi hantera patienter med akut svikt samt de med eGFR under 30? Lyssna och ta del av hur experterna resonerar.

 
 

 

Om avancerad hjärtsvikt – djupdykning om transplantation och hjärtpump

Vad innebär det för de patienter som går vidare i en utredning för transplantation, vad kan förväntas, vad är prognosen och när är hjärtpump ett bättre alternativ? Lyssna in när Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, agerar gästmoderator och diskuterar detta och mer med inbjuden expert Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 

 

Om avancerad hjärtsvikt – fastställande och initiala åtgärder

Kan dålig hjärtfunktion gömmas bakom kompenserande faktorer, vilka tester behövs för utredning, vilka patienter ska remitteras och inte? Lyssna in när Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, agerar gästmoderator och diskuterar detta och mer med inbjuden expert Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

 
 

 

Möjligheterna med kardiovaskulär bilddiagnostik (cardiovascular imaging) för att uppskatta och hantera risk för kardiovaskulär sjukdom

I detta podavsnitt möter gästmoderator Magnus Bäck, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, en inbjuden expert inom cardiovascular imaging, Mark Dweck, professor vid University of Edinburgh, för att diskutera framtiden inom detta område. Hur det kan användas för att kontrollera risk för kardiovaskulär sjukdom, följa upp behandling samt se kopplingen mellan residual risk och lipoproteiner. Avsnittet är på engelska. 

 
 

 

Residual risk för kardiovaskulär sjukdom: inflammation

I detta avsnitt av Hjärtsnack låter vi Magnus Bäck, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, leda samtalet tillsammans med professor Göran K Hansson, Karolinska Institutet. Ta del av när två av Sveriges främsta experter inom ämnet samtalar om hur den inflammatoriska processen påverkar ateroskleros och kardiovaskulärsjukdom. Från de tidiga, grundläggande upptäckterna av Göran K Hansson, till de senaste framstegen och hur detta kan påverka framtida behandling.

 

 

Om patientföljsamhet - Hur skapar vi förutsättningar för bättre patientföljsamhet genom samarbete mellan olika vårdgivare?

En patient med hjärtkärlhändelse får i sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset, tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till behandlingen. Spelar det t.ex. någon roll hur PCI-operatören uttrycker sig i sin kontakt med patienten? Hör dem, utifrån sina olika roller som läkare och sjuksköterska, dela med sig av sina bästa tips och råd kring hur man ökar förutsättningarna för en bättre följsamhet.

 
 

 

Om patientföljsamhet - Hur kan vi i patientsamtalet lägga grunden för positiva beteendeförändringar?

Kan vi göra målvärden motiverande för patienten? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Om dessa frågor diskuterar Annika Ravn-Fischer, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset i detta avsnitt av Hjärtsnack.  De delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring patientsamtalet och hur man gör det till det viktigaste verktyget för en bättre följsamhet och ett bättre vårdresultat. 

 
 

 

Om patientföljsamhet - Erfarenheter från beteendepsykologin och hjärtsviktsvården, vad kan vi lära av varandra?

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en beteendeförändring som också förbättrar följsamheten. Under fyra fristående avsnitt gräver vi djupare i följsamhetens problematik och försöker hitta lösningar som kan fungera i klinisk vardag.

 

 

Om patientföljsamhet - Hur förbättrar vi följsamhet vid sekundär prevention? Tankar och erfarenheter från VGR

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? Hör kardiolog och överläkare Annika Ravn-Fischer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, beskriva några olika framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus.

 
 

 

Varför är det så svårt att nå målvärdena för LDL-kolesterol?

I Sverige är vi bra på hjärtinfarktsvård, men när det kommer till att långsiktigt nå behandlingsmålen för LDL-kolesterol finns det mycket kvar att göra. Hör Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping, ge en aktuell lägesrapport om hur bra vi egentligen är på målinriktad LDL-sänkning och varför många av oss upplever att det är svårt att nå de nya rekommenderade målnivåerna för högriskpatienter.

 
 

 

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag? Del 2

Med de nya riktlinjerna från ESC står vi inför ett fundamentalt skifte i hjärtsviktsbehandlingen, menar professor Lars Lund, Karolinska institutet, som nu är tillbaka i Hjärtsnack. De nya riktlinjerna från ESC rekommenderar att alla patienter med HFrEF ska behandlas med 4 kategorier av läkemedel oberoende av varandra och att insättning ska ske så fort som möjligt. Denna gång förklarar Lars varför det är så viktigt att det nya synsättet på hjärtsviktsbehandling implementeras på kliniken och hur det kan gå till i praktiken. 

 

 

Hur ökar vi följsamheten till läkemedelsbehandling?

”Det är bara ungefär hälften av alla patienter som tar sina läkemedel på rätt sätt”. Hör Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet resonera kring varför följsamheten till ordinerad behandling är så låg och vilka konsekvenser det leder till. Men, också kring idéer om hur vi redan idag kan tackla problemet och hur vi genom ökad patientcentrering kan minska dess omfattning. 

 
 

 

Dagens syn på behandling av blodfettsrubbningar

ESC/EAS nya målvärden avseende LDL-kolesterol för patienter med mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom (<1,4 mmol/L) når man inte utan tillägg till den rutinartade grundläggande statinbehandlingen. Det menar Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. I detta avsnitt hör du Mats beskriva den senaste kunskapen kring hyperlipidemins etiologi och vilka möjligheter vi har att behandla tillståndet idag.

 
 

 

Kunskapsstyrning och vårdförlopp ger en mer jämlik vård

Kunskapsstyrning och vårdförlopp ger en mer jämlik vård ”Det ska vara ordning och reda inom vården av patienter med hjärtsvikt”. Hör Björn Kornhall, överläkare och kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus i Lund, förklara det nyligen godkända vårdförloppet vid nydebuterad hjärtsvikt och varför kunskapsstyrning är så viktigt.

 

 

Hjärtsviktsbehandling, var står vi idag?

Nya riktlinjer från ESC för behandling av kronisk hjärtsvikt kommer under sommaren 2021. Hör professor Lars Lund, Karolinska institutet, beskriva de senaste årens framsteg inom hjärtsviktsbehandling och sätta dem i perspektiv till riktlinjerna. Följ med på en spännande resa från hjärtsviktsbehandlingens första stapplande steg på sextiotalet fram till var vi står idag.

       

 

Betyg: 5 (4 votes)
SE2207164347 (16 juli 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request