Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en beteendeförändring som också förbättrar följsamheten. Under fyra fristående avsnitt gräver vi djupare i följsamhetens problematik och försöker hitta lösningar som kan fungera i klinisk vardag.

 

 
Betygsätt sidan
SE2206265230 (26 juni 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request