Björn Stéen: Kliniska erfarenheter av behandling med brolucizumab

Webbinarium med Doktor Björn Stéen från Stockholms Ögonkliniksom som hölls 28 januari 2022.

Dr. Björn Steen berättar om sitt patientfall ”Eva” 68 år som sätts över på brolucizumab efter 23 injektioner av ranibizumab och aflibercept.
Dr. Björn Steen resonerar kring hur han försöker hitta underhållsbehandlings-intervallen med brolucizumab.
Dr. Björn Steen berättar hur han upplever uttorkningen med brolucizumab.
Dr. Björn Steen berättar om sitt patientfall ”Rikard” 64 år som sätts över på brolucizumab vid en aggressiv ockult CNV.

Oliver Zeitz: Kliniska erfarenheter av behandling med brolucizumab

Webbinarium med Professor Oliver Zeitz som hölls 25 november 2021.

Prof Zeitz resonerar kring hur viktigt det är hur man väljer att se på behandling med brolucizumab.
Prof Zeitz delar sina erfarenheter kring vilka patienter han finner mest lämpade för behandling med brolucizumab.
Prof Zeitz berättar hur han monitorerar patienten vid uppstart av brolucizumab-behandling och vikten av patientinformation.
Patientfall – behandlingsnaiv patient som initieras på brolucizumab
Patientfall – patient som byts över till brolucizumab-behandling.
Med vårt nyhetsbrev erbjuder vi oftalmologer engagerande och utvecklande innehåll med längre djuplodande artiklar och kortare nyhetsnotiser.

Är du intresserad av ett erfarenhetsutbyte mellan svenska läkare?

Novartis bjuder in till en ny serie av Ophtha PLAY lunchmöten för att ge de senaste uppdateringarna om brolucizumab samt möjlighet till erfarenhetsutbyte er kliniker emellan. Fokus kommer ligga på praktiskt handhavande dvs patientselekt ering, effektparametrar, behandlingsregim, monitorering ochhantering av eventuella biverkningar. Vi hoppas att ni ser detta som en möjlighet att lyfta era frågor samt utbyta erfarenheter med kollegor runtom i landet.

Anmäl dig idag

Torsdagen den 24:e november, kl. 12:10-12:50.
Länk skickas ut ett par dagar innan respektive möte.
Vi önskar få din anmälan senast en vecka innan respektive mötestillfälle.
SE2204077724 (7 april 2022)