Kliniska studier visar att Kisqali (ribociclib) ger en signifikant ökad totalöverlevnad hos patienter med spridd bröstcancer. För att hantera biverkningar under behandling med en CDK4/6-hämmare behöver dosen av läkemedel ofta minskas1.

Kisqali (ribociclib) finns endast i en tablettstyrka, en 200 mg-tablett, vilken är grunden för all dosering.

Dosjustering vid eventuella biverkningar görs genom stegvis minskning av antal tabletter och patienten kan fortsätta med de tabletter som finns hemma och enbart reducera antal tabletter per dag enligt läkares ordination, iställlet för att avvakta ny förskrivning av annan tablettstyrka2.

Detta innebär minskad administration pga minskad nyförskrivning och recepthantering, mindre läkemedel som behöver kasseras, samt att läkemedelskostnaden minskar i takt med dosminskning.

Kostnaden för en patient som behandlas med Kisqali under en behandlingscykel (28 dagar) är3:

- 21 376 kronor för startdos: 600 mg (3 tabletter )

- 14 502 i första dosjustering: 400 mg (2 tabletter)

- 7 267 kronor i lägsta dos: 200 mg (1 tablett)

För att illustrera vilka potentiella besparingar i direkta läkemedelskostnader just din klinik kan göra när ni använder Kisqali, har vi tagit fram en beräkningsmodell.

Detta är en förenklad beräkningsmodell som bara tar hänsyn till ett medeltal av totalt antal patienter som behandlas med CDK4/6-hämmare per månad. Detta multipliceras med 13 (antal behandlingscykler per år) för att beräkna årskostnaden. Ingen hänsyn tas till behandlingslängd, tid till dosreduktion, endokrin partner, provtagning/monitorering eller andra faktorer som påverkar den totala behandlingskostnaden per individ. 

 

Tycker du att detta är intressant och vill lära dig mer, så hjälper vår kollega Kajsa Eriksson gärna er med detta.

Boka informationsmöte

 

Kostnad per behandlingscykel 28 dagar och patient (AUP)

Kisqali
Startdos 21 736 kr.
Första dosminskningen 14 502 kr.
Andra dosminskningen 7 267 kr.
Annan CDK4/6-hämmare
Startdos 21 736 kr.
Första dosminskningen 21 736 kr.
Andra dosminskningen 21 736 kr.

Beräkna den totala årliga kostnaden med Kisqali


Total kostnad
Totalkostnad för Kisqali  
Totala besparingar  

Bryt ner besparingar

Startdos
Andel patienter som behöver dosminska1  
Antal patienter2  
Årlig kostnad Kisqali  
Första dosminskningen
Andel patienter som behöver dosminska1  
Antal patienter2  
Årlig kostnad Kisqali  
Andra dosminskningen
Andel patienter som behöver dosminska1  
Antal patienter2  
Årlig kostnad Kisqali  
Referenser
  1. SPC - Kisqali
  2. Nationellt vårdprogram bröstcancer - RCC Kunskapsbanken
  3. https://www.tlv.se/beslut/sok-i-databasen.html?product=kisqali&organization=novartis&tab=1
Betygsätt sidan
SE2209205090
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request