Vid  IL17-akademin den 9 oktober 2019 föreläste professor Mats Geijer om olika bilddiagnostiska modaliteter i diagnostiken av spondylartropati, om för- och nackdelar med olika modaliteter och differentialdiagnostiska överväganden i bilddiagnostiken.

Mats Geijer är professor i radiologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, en väletablerad expert på bilddiagnostik vid spondylartropati...Visa mer

I maj 2019 höll vi en terapiinritkad utbildning om GRAPPA-riktlinjerna som en del av vår utbildningsserie IL17Academy. Du som inte hade chans att närvara kan se en inspelning av föreläsningen med Professor Björn Gudbjörnsson som har varit med och utvecklat GRAPPA-riktlinjerna.Visa mer

SE1910749706

Den 20 september 2018 arrangerade Novartis ett frukostsymposium i samband med Reumadagarna i Uppsala. Föreläste gjorde Prof. Rik Lories, Division of Rheumatology, University Hospital Leuven. Symposiet modererades av Prof. Helena Forsblad d'Elia, Reumatologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus.Visa mer

SE1906700590

Den 31 augusti 2016 arrangerade Novartis tillsammans med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund en IL17Academy-föreläsning om sekukinumab vid ankyloserande spondylit.

Innehåll

I Dr Raj Senguptas föreläsning resonerar han kring vilka medicinska behov som finns inom ankyloserande spondylit, sammanfattar resultaten från studierna med sekukinumab...Visa mer

SE1905684080

Denna utbildning är en inspelning från Novartis symposium på Reumaveckan i Västerås 2017.

Innehåll

Entesiter är ett vanligt förekommande inslag i den ofta komplex kliniska bilden vid psoriasisartrit (PsA). Under föreläsningen diskuterar svenska experter kliniska och ultraljudsbaserade metoder för att identifiera och följa upp entesiter vid PsA. Detta diskuteras i...Visa mer

SE1905684080

Denna inspelning är från IL17Academy-föreläsningen som samarrangerades med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Novartis den 3 maj 2017. Ämnet var brett från immunologiska till kliniska aspekter av IL-17A.

Innehåll

Föreläsningen börjar med en mer basal genomgång av vilka funktioner IL-17A har i immunsystemet och dess normala funktion i...Visa mer

SE1905684080

Den här utbildningen är en inspelning från en föreläsning inom Novartis föreläsningsserie IL17Academy som hölls vid Reumatologikliniken i Umeå 22 november 2017.

Innehåll:

Bilddiagnostik krävs för att ställa diagnosen ankyloserande spondylit (AS), och är även ett viktigt verktyg för diagnostisering av övriga former av inflammatoriska ryggsjukdomar. Denna...Visa mer

SE1905684080
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers