ANMÄLAN

Anmäl dig här→

 

Program

Samtalet kommer att beröra vad mutationsstatus kan innebära för patienter med hormonkänslig avancerad bröstcancer, vilka mutationer man bör testa för, när man bäst gör det och hur det kan gå till.

På plats i studion kommer experterna i panelen diskutera frågor som:

 • Vad innebär olika mutationer för patienter med hormonkänslig bröstcancer?
 • Vilka patienter bör testas och varför?
 • När i sjukdomsförloppet bör testet göras?
 • Hur går analyserna till och vilka metoder finns tillgängliga?

 

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar, Novartis Medicinska Bröstcancer Team

Olle Rengby, Arian Sadeghi, Lars-Egil Fallang, Barbro Holm

  Barbro Linderholm
  Överläkare och forskare vid Onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Barbro är universitetslektor och chef för den kliniska prövningsenheten vid avdelningen för onkologi vid Sahlgrenska. Hon är också ansluten till institutionen för onkologi/patologi på Karolinska Institutet i Stockholm samt är en av representanterna för Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BOF). Tilldelades BRO:s utmärkelse 2014.
  Johan Hartman
  Docent och specialist i klinisk patologi, Karolinska Universitetslaboratoriet samt forskargruppsledare vid Karolinska Institutet. Johans forskning syftar till diagnostik och behandlingsprediktion vid bröstcancer. Johan är medlem i nationella vårdprogramsgruppen samt leder nationella expertgruppen i bröstpatologi; bröst-KVAST.
  Silje Songe-Møller
  Erfaren onkolog med fokus på bröstcancer. Silje är för närvarande ansvarig för bröstcancer på sjukhuset i Østfold, Kalnes och har tidigare arbetat på Ullevål sjukhus och Radiumhospitalet, Oslo Universitetssjukhus.
  Moderator: Fredrik Enlund
  Docent i molekylär patologi med kunskap och fokus inom molekylär cancergenetik. Fredrik arbetar både prekliniskt och med forskning inom fältet molekylära biomarkörer för diagnostik och behandlingsvägledning. Är idag chef för diagnostiskt centrum i Region Kalmar där han även jobbar med utveckling av cancerdiagnostik och genetiska biomarkörer inom sjukvårdsregionen. Tidigare ansvarig för samordningen av Next Generation Sequencing på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  SE2008267312 (Augusti 2020)
  ×

  Medical Information Request

  ×

  Ask Speakers