(IHDGemensam 30). För vårdpersonal, produktinformation
Min Dagbok, för patienter som behandlas med Cosentyx (IHDGemensam3). För patienter, produktinformation
Cosentyx Startkit (Psoriasis) (IHDPs08). För patienter, produktinformation
Demonstrationskit – Cosentyx förfylld spruta (IHDGemensam14). För vårdpersonal, produktinformation
Demonstrationskit – Cosentyx SensoReady® förfylld injektionspenna (IHDGemensam15). För vårdpersonal, produktinformation
Cosentyx Guide (IHDGemensam10). För patienter, produktinformation
Cosentyx Demonstrationsställ (IHDGemensam18). För vårdpersonal, produktinformation
Cosentyx Startkit (AS/PsA) (IHDSpA05). För patienter, produktinformation
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers