ADHD Coach Webb & App. För patienter
Checklistor som stöd vid behandling med MPH till vuxna. För vårdpersonal
Checklistor och tabell som stöd vid behandling med MPH till barn/ungdomar. För vårdpersonal
Patientbroschyr för barn/ungdomar om Ritalin och ADHD (RIT103). För patienter
Patientbroschyr för vuxna om Ritalin kapsel och ADHD (RIT104). För patienter
Produktbroschyr Ritalin kapsel och tablett om barn och ungdomar (RIT101). För vårdpersonal, produktinformation
Produktbroschyr Ritalin kapsel om vuxna (RIT102). För vårdpersonal, produktinformation
Ritalin kapsel placebokort (RIT106). För vårdpersonal, produktinformation
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers