Title:
(IHDGemensam 30). För vårdpersonal, produktinformation

Injektionsanvisning för Cosentyx SensoReady® förfylld injektionspenna och Cosentyx förfylld spruta samt doseringsschema.

Artikelnummer: IHDGemensam 30

Reumatologi
Dermatologi
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers