Title:
(IHDGemensam 30). För vårdpersonal, produktinformation

Injektionsanvisning för Cosentyx SensoReady® förfylld injektionspenna och Cosentyx förfylld spruta samt doseringsschema.

Artikelnummer: IHDGemensam 30

SE2006182308 (18 juni 2021)
Reumatologi
Dermatologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request