Title:
Frågeformulär MS hos barn. För vårdpersonal

Symtomen på multipel skleros (MS) kan ofta vara svåra att upptäcka hos barn. Genom att använda frågeformuläret kan du lättare upptäcka tecken och symtom. OBS! Detta frågeformulär kan användas vid samtalet med patienten, men ska inte betraktas som ett diagnosverktyg.

SE2003105904  (10 mars 2020)

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request