Title:
För vårdpersonal, produktinformation

Syftet med denna manual är att informera apotekspersonal eller sjukvårdspersonal om beredning av en dos LUXTURNA® (voretigen neparvovec) i enlighet med produktresumén.

Voretigen neparvovec ska beredas av apotekspersonal eller sjukvårdspersonal som har fått utbildning i beredning av denna genterapiprodukt.

 

SE2104231110 (23 april 2021)
Oftalmologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request