Title:
(IHDGemensam3) För patienter, produktinformation

Patientmaterial – följ sjukdomen – fyll i datum för injektioner, anteckna och skriv ner frågor inför nästa läkarbesök.

Artikelnummer: IHDGemensam3

SE2006182308 (18 juni 2020)

 

Reumatologi
Dermatologi
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request