Patientinformation om ENTRESTO, engelska | Medhub
Title:
Patientinformation om ENTRESTO på engelska. För patienter, produktinformation

Informationen riktar sig till de patienter som har ordinerats ENTRESTO. Här kan de läsa om sitt nya läkemedel och vad de skall tänka på när de behandlas med ENTRESTO.

 

Materialet finns endast för nedladdning. Leverans sker över e-post.

 

SE1908717993
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers