Title:
Patientinformation om ENTRESTO på somaliska. För patienter, produktinformation

Informationen riktar sig till de patienter som har ordinerats ENTRESTO. Här kan de läsa om sitt läkemedel och vad de skall tänka på när de behandlas med ENTRESTO. 

Patientinformationen finns tillgänglig för beställning på följande språk:

Arabiska →
Engelska →
Finska →
Somaliska →
Svenska (tryckt version) →

SE2002100008 (10 februari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request