Title:
Xolair demosprutor (XOL-HEM-102). För vårdgivare, produktinformation

Xolair demosprutor används av vårdgivaren vid patientbesöket för att demonstrera hur sprutorna används vid hemadministration av Xolair.

Artikelnummer: XOL-HEM-102

SE2002171475  (17 februari 2020)

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers