• Novartis läkemedel vid astma
ENERZAIR® BREEZHALER® (indakaterol/ glykopyrronium/ mometasonfuroat) är den första fasta kombinationen av LABA/LAMA/ICS för behandling av astma.
ATECTURA® BREEZHALER® (indakaterol, mometasonfuroat) är ett nytt behandlingsalternativ vid astma med ICS + LABA för dosering en gång per dag.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Atectura Breezhaler (indakaterol/mometasonfuroat) Rx, F, (ATC-kod: R03AK14) 
Förpackning: 
Atectura Breezhaler 125 mikrogram/62,5 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
Atectura Breezhaler 125 mikrogram/127,5 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
Atectura Breezhaler 125 mikrogram/260 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
Indikationer: Atectura Breezhaler (Indakaterol/Mometason) är indicerad som underhållsbehandling av astma hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalerad kortikosteroid och behandling med inhalerad kortverkande beta2‑agonist. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Överkänslighet: Om tecken som tyder på allergiska reaktioner uppkommer, i synnerhet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, svullnad av tunga, läppar och ansikte), urtikaria eller hudutslag, ska behandling avbrytas omedelbart och alternativ behandling sättas in. Graviditet/amning: Detta läkemedel ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten överväger den potentiella risken för fostret. Amning grupp IVa. 
Produktresumé: Uppdaterad 2021-04-22.  För mer information se www.fass.se.
Enerzair Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium/mometasonfuroat) Rx, F, (ATC-kod R03AL12)
Förpackning:
Enerzair Breezhaler 114 mikrogram/46 mikrogram/136 mikrogram inhalationspulver, hårda kapslar
Indikation: Enerzair Breezhaler är indicerad som underhållsbehandling vid astma hos vuxna patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med underhållsbehandling bestående av en kombination av en långverkande beta2 agonist och en högdos inhalerad kortikosteroid och som har haft en eller flera astmaexacerbationer under det senaste året.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Överkänslighet: Akuta överkänslighetsreaktioner har observerats efter administrering av detta läkemedel. Om tecken som tyder på allergiska reaktioner uppkommer i synnerhet angioödem (svårigheter att andas eller svälja, svullnad av tunga, läppar och ansikte), urtikaria eller hudutslag, ska behandlingen avbrytas omedelbart och alternativ behandling sättas in. Graviditet/amning: Detta läkemedel ska endast användas under graviditet om den förväntade nyttan för patienten överväger den potentiella risken för fostret. Amning grupp IVa.
Information till patienter som använder sensor till Enerzair Breezhaler
Förpackningen innehåller en elektronisk sensor som ska fästas på botten av inhalatorn. Sensorn och appen är ett komplement och krävs ej för administrering av läkemedlet. Sensorn behöver ej vara kopplad till appen för att läkemedlet ska inhaleras.
Produktresumé: Uppdaterad 2022-06-21. För mer information se www.fass.se.
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request