I direktsända webbinarier vrider och vänder experter på utvalda områden inom kardiologi. Anmäl dig och ta del av disskusionerna


Agenda för samtliga webbinar

12.10 Välkomna
12.15 Föreläsning enligt schema
12.45 Frågestund
12.50 Avslut

Påminnelse och webblänk för deltagande skickas ut dagen innan. Mötet är kostnadsfritt och Novartis står för kostnad av föreläsararvode. Observera att du behöver din huvudmans godkännande för att delta.

Produktinformation kan förekomma.


Vårens program

Anmäl dig längre ner på denna sida.


14 februari
Hur skapar digitala lösningar ett bättre patientomhändertagande?

För att möta de nationella riktlinjerna avseende omhändertagande av sviktpatienter, har man i region Värmland gått den digitala vägen. Hör hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.

Edit Floderer, ÖL inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.

14 mars
Hur kan vi tolka RWE data i klinisk praxis?

Data från olika studier kan ha olika betydelse i det kliniska arbetet och vid val av behandling. Ta del av resultat från registerstudier gällande behandling av HFrEF. Diskutera hur dessa kan tolkas och sättas i relation till data från randomiserade kontrollerade kliniska studier.

Föreläsare: Michael Fu, professor och universitetsöverläkare, Hjärtsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Moderator: Oskar Käck, medical lead, Novartis Sverige

28 mars
Hur kan vi öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling?

Ta del av forskning och insikter kring varför endast hälften av patienterna tar sina läkemedel på rätt sätt. Vi diskuterar även vilka konsekvenser det får samt möjligheter till förbättring. Kan patientcentrering vara en lösning?

Föreläsare: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet

18 april
Lipidsänkning – hur ska vi agera när statinerna inte räcker till?

Det är inte alltid så lätt att få ner patienterna under riktvärdena för LDL eller att hålla dem där på sikt. Under webbinariet presenteras behandlingsstrategier och möjligheter bortom statiner, dessa exemplifieras i typfall.

Föreläsare: Mats Eriksson, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Grundare av patientföreningen för familjär hyperkolesterolemi samt Svenska lipidföreningen

4 maj
Sekundärprevention i praktiken. Inklusive typfall

Ta del av nationella riktlinjer för sekundärprevention av kardiovaskulär sjukdom och hur dessa kan tolkas i praktiken. Genom typfall exemplifieras hur riktlinjerna kan implementeras kliniskt.

Föreläsare: Linda Mellbin, docent, Patientflödeschef kranskärlssjukdom på Karolinska Universitetssjukhuset.

11 maj
Könsskillnader inom kardiovaskulär prevention

Sedan 90-talet har vi känt till att det finns könsskillnader för risk att drabbas av kardiovaskulärsjukdom. Få en uppdatering om läget idag, vad aktuell forskning säger och vilka implikationer det kan ha för det kliniska arbetet.

Föreläsare: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

25 maj
Aterosklerotisk regression – har det klinisk betydelse?

Forskning visar att de aterosklerotiska placken kan återbildas i kärlen. Men i vilken omfattning sker detta och har det klinisk betydelse? Ta del av den senaste forskningen inom området och hur de nya rönen kan komma att påverka det kliniska arbetet.

Föreläsare: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

SE2301024426 (2 januari 2023)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request