• Autoinflammatoriska sjukdomar
    Autoinflammatoriska sjukdomar er en grupp sjukdomar som karaktäriseras av återkommande attacker med generell inflammation.
  • Vad är en sällsynt sjukdom?
    Olika länder har olika definitioner för vad som är en sällsynt diagnos eller sjukdom. Inom EU definieras det som en sjukdom eller skada med omfattande funktionsnedsättning som drabbar färre än 5 av 10 000 invånare.
CAPS, TRAPS, MKD och FMF är autoinflammatoriska periodiska febersyndrom.
Stills sjukdom inklusive sJIA och AOSD är autoinflammatoriska sjukdomar.
Läs mer om Novartis läkemedel Ilaris® (canakinumab).
Peadiatric Rheumatology European Society rekommenderar att man använder AIDAI som en del av behandlingsplanen.
Inspelningar från Finnish Pediatric Rheumatology Association Meeting 2022.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2309077661 (7 september 2023)