(brimonidin/brinzolamid)


Läs mer på fass.se

Full produktinformation finner du på fass.se.

 

Gå till fass.se

 


Har du frågor?

Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till.

 

Kontakta oss

 
SE2403053079 (5 mars 2024)