• ENTRESTO® (sakubitril/valsartan)
    ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symptomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.
ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.
Ny konsensusrekommendation från hjärtsviktsutskottet (HFA) inom European Society of Cardiology.
Se en kort sammanfattning av PIONEER-HF studien med Daniel Johansson, PhD och vetenskaplig rådgivare på Novartis.
Hjärtsvikt är ett tillstånd med hög dödlighet och tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar.
Anmäl dig och få uppdateringar inom kardiologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1905686118 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers