• ENTRESTO® (sakubitril/valsartan)
    ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symptomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.
ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.
Ta del av en sammanfattning av ny strategi vid behandling av vuxna patienter med symtomatisk HFrEF
Hjärtsvikt är ett tillstånd med hög dödlighet och tilltagande incidens och prevalens i högre åldrar.
Anmäl dig och få uppdateringar inom kardiologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request