Astma

Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan...Läs mer

SE2105046768 (4 maj 2021)

Följsamheten till behandling är viktig för optimal symtomlindring och sjukdomskontroll vid astma. 1 Bristande följsamhet innebär att patienterna av någon anledning inte tar sina mediciner enligt de anvisningar som ordinerats av deras läkare. 1,2 Det kan bero på att patienten aldrig inleder sin behandling, tar läkemedlet på annat sätt än hur det ordinerades,...Läs mer

SE2104284031 (28 april 2021)
*
27 maj 2021 12:10 - 13:00
Save Appointment
Inbjudan till en digital terapiinriktad utbildning med produktinformation Novartis tillsammans med vår medicinska avdelning önskar bjuda in dig som möter eller behandlar patienter med svår astma till ett digitalt lunchföredrag kring: -Vilken betydelse har tillägg av LAMA i astmabehandlingen? Datum...Läs mer
SE2104091788
*
19 maj 2021 12:10 - 13:00
Save Appointment
Inbjudan till en digital terapiinriktad utbildning med produktinformation Novartis tillsammans med vår medicinska avdelning önskar bjuda in dig som möter eller behandlar patienter med svår astma till ett digitalt lunchföredrag kring: -Vilken betydelse har tillägg av LAMA i astmabehandlingen? Datum...Läs mer
SE2104091788

Välkontrollerad astma definieras som ett tillstånd där patienten i princip är fri från andningssymtom, både dag och natt och dessutom utan allvarliga exacerbationer. Patienten ska ha ett litet eller inget behov av vid behovsmedicinering för att lindra besvär och leva ett normalt, aktivt och produktivt liv. 1,3,4,6

Vid välkontrollerad astma är man fri från besvärande...Läs mer

SE2101277212 (27 januari 2021)

PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar astmabehandlingen jämfört med inhalation av enbart kortikosteroid två gånger om dagen.

ATECTURA® BREEZHALER® är en fast kombination av LABA/ICS för behandling av astma med potential att förbättra astmakontrollen hos symtomatiska patienter som redan behandlas med ICS i monoterapi. Till skillnad...Läs mer

SE2103241839 (24 mars 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request