Astma

Målet med astmabehandling är att kontrollera symtom och minska risken för exacerbationer, vilket i förlängningen leder till mindre skada på luftvägarna och en lägre risk för astmarelaterade dödsfall. 1,2 Trots tydliga riktlinjer och effektiva behandlingsalternativ är det många patienter som lever med en okontrollerad astma. 2,3 Bland patienter som lider av svår astma har...Läs mer

SE2109074105 (7 september 2021)
*
24 november 2021 9:00 - 16:20
Save Appointment
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma.

En styrgrupp bestående av docent Karin...Läs mer

SE2104231114
*
17 november 2021 9:00 - 16:20
Save Appointment
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma.

En styrgrupp bestående av docent Karin...Läs mer

SE2104231114
*
14 oktober 2021 9:00 - 16:20
Save Appointment
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation

Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma.

En styrgrupp bestående av docent Karin...Läs mer

SE2104231114
Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan...Läs mer

SE2105046768 (4 maj 2021)

Följsamheten till behandling är viktig för optimal symtomlindring och sjukdomskontroll vid astma. 1 Bristande följsamhet innebär att patienterna av någon anledning inte tar sina mediciner enligt de anvisningar som ordinerats av deras läkare. 1,2 Det kan bero på att patienten aldrig inleder sin behandling, tar läkemedlet på annat sätt än hur det ordinerades,...Läs mer

SE2104284031 (28 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request