Medicinsk retina

I dag lever 20–25 miljoner människor i världen med våt AMD. 1 I Sverige har drygt 19 000 sjukdomen. 2 Med introduktionen av anti-VEGF 2006 (Sverige 2007) inleddes ett nytt behandlingsparadigm som har förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. Fram till början av februari 2020 har sjukvården kunnat välja mellan två godkända aktiva substanser (...Läs mer

SE2105079051 (7 maj 2021)

I en ny studie har artificiell intelligens, AI, visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnostisera kommande sjukdomsprogression.

Drygt en av tre personer lider av synnedsättning till följd av sjukdom vid 65 års ålder. AMD är den ledande orsaken till blindhet i västvärlden och i Europa beräknas 25 % av befolkningen över 60 års ålder...Läs mer

SE2008257011 (25 augusti 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2006172008 (17 juni 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2006294629 (29 juni 2020)

Retinala ögonsjukdomar drabbar många och påverkar livskvatitén. Här kan du läsa mer om de retinala ögonsjukdomarna våt åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD), diabetesmakulaödem, retinal venocklusion, koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi.Läs mer

SE2006172008 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request