Medicinsk retina

Bättre följsamhet i behandlingen, större trygghet och en ökad patientsäkerhet – det råder ingen tvekan om att en tolk fyller en viktig funktion inom ögonsjukvården. Samtidigt finns det problem relaterade till deras roll, vilket den här artikeln belyser.

Tolken utgör idag en nödvändig kompetens i ett sjukvårdsteam och bidrar till en säker och jämlik vård. En...Läs mer

SE2202231186 (23 februari 2022)

Sedan introduktionen av anti-VEGF 2008 har tusentals patienter med våt AMD fått möjlighet att bevara synen. Men det har samtidigt ställt svensk ögonsjukvård inför en tuff utmaning i och med det successivt ökade antalet patienter, som lett till en bortträngningseffekt av andra stora patientgrupper. I den här filmen berättar verksamhetschef Mats Rosén och hans medarbetare på ögonkliniken i...Läs mer

SE2202166756 (16 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request