• Läkemedel vid multipel skleros (MS)
För behandling av skovvis multipel skleros (RMS).
Minskar risken för sjukdomsprogression hos vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom.
För vuxna patienter för behandling av mycket aktiv RRMS.
En behandling som kan minska antalet skov (sjukdomsattacker) och åtföljande symtom vid MS.
SE2204056558 (5 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request