Multipel skleros (MS)

Kesimpta är en anti-CD20-terapi, som tas av patienten själv en gång i månaden, och ges genom subkutan injektion via en förfylld Sensoready®-penna (20 mg / 0,4 ml). Inledningsvis doseras Kesimpta vid veckorna 0, 1 och 2, där den första injektionen ges under ledning av vårdpersonal. De vanligaste platserna för subkutan injektion är buken, låren och utsidan av överarmen (se produktresumén,...Läs mer

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2109171062 (17 september 2021)

Här har vi samlat ett urval viktiga Kesimpta-studier.

Positiva fas IIb-resultat på MS-patienter 2014 visade en signifikant minskning av antalet eller nya hjärnskador under de första 24 veckorna efter Kesimpta-administrering. 1 Fas 3-studierna ASCLEPIOS I & II på RMS-patienter initierades i augusti 2016. 2

Referenser...Läs mer
SE2109171062 (17 september 2021)
banner_bluecamo_kesimpta.png

Läkemedlet Kesimpta® (ofatumumab) är en helt human monoklonal antikropp. Det fungerar genom att selektivt binda till CD20-receptorerna på ytan av B-celler, vilket leder till effektiv reduktion av B-celler.¹

Europeiska kommissionen godkände Kesimpta den 26 mars 2021 för behandling av...Läs mer

SE2109171062 (17 september 2021)

Ta en titt på vår senaste video, om ca 3 min, som på ett snabbt och överskådligt sätt presenterar data från den pivotala studie som ligger till grund för godkännandet av Siponimod (avsett för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet).

Läs mer

SE2106111160 (11 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request