Multipel skleros (MS)

Ta en titt på vår senaste video, om ca 3 min, som på ett snabbt och överskådligt sätt presenterar data från den pivotala studie som ligger till grund för godkännandet av Siponimod (avsett för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet).

Läs mer

SE2106111160 (11 juni 2021)

Resultat från EXPAND-studien pekar på att Mayzent® (siponimod) hjälper till att minska risken för progression av funktionshinder hos patienter som lever med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) och sannolikt kommer att vara en användbar behandling för SPMS.

Resultat

I mer än två år har EXPAND-studien undersökt effekten och säkerheten för Mayzent hos 1651 patienter. En av studiens...Läs mer

SE2105036134 (3 maj 2021)

Arbetsprocesser har förändrats i olika branschen, hela världen över, under COVID-19 pandemin. Detta inkluderar användning av telemedicin bland läkare och sjukhus och utveckling av nya digitala alternativ för vårdpersonal och patienter, som har ökat sedan världen blev mer bekant med termer som nedstängning och social distansering i början av 2020. Erfarenheterna är blandade och det finns...Läs mer

SE2105036134 (3 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request