Multipel skleros (MS)

Resultat från EXPAND-studien pekar på att Mayzent® (siponimod) hjälper till att minska risken för progression av funktionshinder hos patienter som lever med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) och sannolikt kommer att vara en användbar behandling för SPMS.

Resultat

I mer än två år har EXPAND-studien undersökt effekten och säkerheten för Mayzent hos 1651 patienter. En av studiens...Läs mer

SE2105036134 (3 maj 2021)

Arbetsprocesser har förändrats i olika branschen, hela världen över, under COVID-19 pandemin. Detta inkluderar användning av telemedicin bland läkare och sjukhus och utveckling av nya digitala alternativ för vårdpersonal och patienter, som har ökat sedan världen blev mer bekant med termer som nedstängning och social distansering i början av 2020. Erfarenheterna är blandade och det finns...Läs mer

SE2105036134 (3 maj 2021)

The interactive case studies below demonstrate the progression of multiple sclerosis over time in two different patients. Each case takes you through the severity of their symptoms and different therapies utilized by the patients, while allowing you to observe brain lesions at different stages of the disease.

Julia

Nicholas

...Läs mer
SE2103037183 (3 mars 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request