• bröstcancer banner
    Om bröstcancer
    Årligen dör omkring 1 400 kvinnor i Sverige av bröstcancer, de allra flesta till följd av att cancern spritt sig till andra delar av kroppen. Tack vare tidigare diagnos och bättre behandlingsmetoder sjunker dödligheten av bröstcancer för varje år.
Novartis kan erbjuda verktyg och hjälpmedel för dig som arbetar med patienter som lever med spridd bröstcancer.
Novartis Onkologi har haft fokus på bröstcancer i över 30 år.
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Boka ett informationsmöte med oss.
SE2303241966 (24 mars 2023)