Atectura® Breezhaler®

PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar astmabehandlingen jämfört med inhalation av enbart kortikosteroid två gånger om dagen.

ATECTURA® BREEZHALER® är en fast kombination av LABA/ICS för behandling av astma med potential att förbättra astmakontrollen hos symtomatiska patienter som redan behandlas med ICS i monoterapi. Till skillnad...Läs mer

SE2103241839 (24 mars 2021)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Läs mer
SE2010233176 (23 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2010233176 (23 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request