Mayzent®

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2204056558 (5 april 2022)

Den aktiva substansen i Mayzent är siponimod, som är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulator (S1P-receptormodulator). Mayzent binder selektivt till två av fem G-proteinkopplade receptorer (GPCR) för S1P, kallade S1P1 och S1P5. Genom att verka som en funktionell antagonist på S1P1-receptorer på lymfocyter förhindrar siponimod utträdet från lymfkörtlarna. Detta minskar återcirkulationen av T-...Läs mer

SE2110052820 (5 oktober 2021)

Resultat från EXPAND-studien pekar på att Mayzent® (siponimod) hjälper till att minska risken för progression av funktionshinder hos patienter som lever med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) och sannolikt kommer att vara en användbar behandling för SPMS.

Resultat

I mer än två år har EXPAND-studien undersökt effekten och säkerheten för Mayzent hos 1651 patienter. En av studiens...Läs mer

SE2204056558 (5 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request