En guide till några av de termer som används i samtal om melanom
för dosering och feberbiverkan vid kombinationsbehandling med Tafinlar® och Mekinist®
För patienter som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
För patienter som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
Vid metastaserat eller icke operabelt malignt melanom.
Adjuvant behandling
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request