• tafmek_patientbroschyr_adjuvantOriginal Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/9611_tafmek_patientbroschyr_adjuvant_148x210_211215_teaser.png
    Zoom
Title:
För patienter, produktinformation

Broschyr för patienter som ordinerats Tafinlar och Mekinist som tilläggsbehandling av malignt melanom i stadium III.

SE2112151176 (December 2021)

Onkologi