Reumatologi

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2301251857 (25 januari 2023)
Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx ® är antikroppen sekukinumab. Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis. En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i...Läs mer
SE2301251857 (25 januari 2023)

I denna video föreläser Dr. Elisabet Berthold, verksam vid reumatologimottagningen, Skånes Universitetssjukhus, på ämnet juvenil idiopatisk artrit där hon går igenom subtyper, epidemiologi, prognos och behandling.

Läs mer

SE2210179674 (17 oktober 2022)

I denna video föreläser Dr. Elisabet Berthold, verksam vid reumatologimottagningen, Skånes Universitetssjukhus, på ämnet juvenil idiopatisk artrit där hon går igenom subtyper, epidemiologi, prognos och behandling.

Läs mer

SE2210179674 (17 oktober 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request