Reumatologi

Föreläsningen berör flera manifestationer av psoriasisartrit med en holistisk bild av perifera leder, hud, entesiter, daktyliter, naglar och axialt engagemang. Föreläsningen adresserar även likheter och olikheter med andra axiala spondartriter.

...Läs mer

SE2109106627 (10 september 2021)

Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

PREVENT-studien – 2-...Läs mer
SE2109106627 (10 september 2021)
IL17 Academy
2 december 2021 16:00 - 17:00
Save Appointment

Invitation to a streamed lecture on the updated GRAPPA treatment guidelines. Treatment according to treat-to-target has become an increasingly established approach in the treatment of chronic arthritis in rheumatology. When treating psoriatic arthritis, it is important to...Läs mer

SE2105099702
Stockholm Waterfront Congress Centre
25 november 2021 12:00 - 26 november 2021 12:15
Save Appointment

Välkommen till två intressanta utbildningsdagar om reumatologi och dermatologi!

Datum: den 25-26 november 2021 Plats: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm

Registreringslänken är stängd då mötet är fullbokat. Vänligen kontakta...Läs mer

SE2106046701

Psoriasis (PsO)/psoriasisartrit (PsA) är en mångfasetterad sjukdom som kan engagera många olika vävnader i kroppen, där ibland axialskelettet. Omfattningen och graden av engagemang skiljer sig åt mellan olika patienter. GRAPPAs behandlingsriktlinjer 1 lyfter fram 6 olika domäner eller sjukdomsmanifestationer vid PsO/PsA – hud, naglar, perifer artrit, entesit, daktylit och axial...Läs mer

SE2105111227 (11 maj 2021)

Dr. Sengupta är reumatolog på Royal National Hospital i Bath och medicinsk rådgivare vid National Ankylosing Spondylitis Society (NASS) och en av grundarna av BrittSpA. Dr. Sengupta är en internationellt välrenommerad forskare inom axSpA och medlem av Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS). Under den här föreläsningen ger han sin bild av de senaste framstegen kring

... Visa mer
SE2102199419 (19 februari 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request