Reumatologi

Axial spondylartrit (axSpA) är ett ämne som kräver kontinuerlig forskning. Vi har producerat en videoföreläsning med den hyllade reumatologispecialisten, professor Dennis McGonagle från Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, om patogenesen vid tidig axial spondylartrit.Visa mer
SE2006172026 (17 juni 2020)
Men with bicycles
17. september 2020 16:00 - 17:00
Save Appointment
Axial spondyloarthritis (axSpA) is a disease concept entailing the disease entities ankylosing spondylitis (AS) and non-radiographic axial spondyloarthritis (nr-axSpA). According to the modified New York criteria, radiographic signs of sacroileitis are mandatory whilst nr-axSpA lack these and is...Läs mer
SE2006171986 (17 juni 2020)
Många av de patienter du möter har vant sig vid att kämpa sig upp ur sängen varje dag. Stela på morgonen har de kanske också vaknat av smärta på efternatten. Det kan dessutom gå många år mellan de första symtomen och en korrekt diagnos. Men med hjälp av rätt frågor och ett tydligt remitteringsförfarande kan patienterna snabbare få rätt behandling och en möjlighet till ett mer aktivt liv. På den...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Svensk reumatologisk förening (SRF) uppdaterar årligen sina behandlingsriktlinjer (Fig 1.) för psoriasisartrit (PsA) 1 . Tidig och effektiv behandling som häver inflammationen vid psoriasisartrit förbättrar bland annat den fysiska funktionen, arbetsförmågan och livskvaliteten 2 . De läkemedel som används vid psoriasisartrit syftar till att förbättra symtomen i alla de påverkade domänerna samt att...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder. 1,2 De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta. Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller plantarfascians fäste, så...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- och entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning. 5,6 De vanligaste symtomen är stelhet och smärta i leder vid rörelse och/eller vila. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och fötter samt leder i nedre...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers