Ankyloserande spondylit

Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm
20 oktober 2022 12:00 - 21 oktober 2022 12:15
Save Appointment

Välkommen till två intressanta utbildningsdagar om reumatologi och dermatologi!

Datum: 20-21 oktober 2022 Plats: Scandic Continental på Vasagatan, 111 20 Stockholm

Novartis Sverige AB hälsar dig hjärtligt välkommen till utbildning som sätter den gemensamma patienten i fokus och...Läs mer

SE2205105929
IL17 Academy

Invitation to a streamed lecture on Juvenile idiopathic arthritis – subtypes, epidemiology, prognosis, and treatment

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is an umbrella term entailing a heterogeneous group of inflammatory arthritides of unknown etiology, all defined by...Läs mer

SE2112034181

MRI utgör en av hörnstenarna i tidig diagnostik av axial spondylartrit (axSpA). AxSpA inkluderar såväl sjukdomsentiteterna ankyloserande spondylit som icke radiografisk axial spondylartrit. I MRI diagnostiken undersöks i synnerhet sacroiliacaleder där förekomst av inflammatoriska förändringar i dessa är typiska för patienter med axSpA samtidigt som vissa differentialdiagnoser behöver beaktas i...Läs mer

Föreläsningen berör flera manifestationer av psoriasisartrit med en holistisk bild av perifera leder, hud, entesiter, daktyliter, naglar och axialt engagemang. Föreläsningen adresserar även likheter och olikheter med andra axiala spondartriter.

...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)

Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

PREVENT-studien – 2-...Läs mer
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request