Ankyloserande spondylit

Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab. Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis. En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i det inflammerade organet. När IL-...Läs mer
SE2202188773 (18 februari 2022)
Cosentyx (sekukinumab)

IL‑17A är ett naturligt förekommande cytokin, som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska svar. IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis (PsO), psoriasisartrit (PsA) och axial spondylartrit (axSpA) såväl ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit...Läs mer

SE2202188773 (18 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request