Axial spondylartrit

Föreläsningen berör flera manifestationer av psoriasisartrit med en holistisk bild av perifera leder, hud, entesiter, daktyliter, naglar och axialt engagemang. Föreläsningen adresserar även likheter och olikheter med andra axiala spondartriter.

...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)

Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

PREVENT-studien – 2-...Läs mer
SE2201287622 (28 januari 2022)

Psoriasis (PsO)/psoriasisartrit (PsA) är en mångfasetterad sjukdom som kan engagera många olika vävnader i kroppen, där ibland axialskelettet. Omfattningen och graden av engagemang skiljer sig åt mellan olika patienter. GRAPPAs behandlingsriktlinjer 1 lyfter fram 6 olika domäner eller sjukdomsmanifestationer vid PsO/PsA – hud, naglar, perifer artrit, entesit, daktylit och axial...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request