Axial spondylartrit

Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm
20 oktober 2022 12:00 - 21 oktober 2022 12:15
Save Appointment

Välkommen till två intressanta utbildningsdagar om reumatologi och dermatologi!

Datum: 20-21 oktober 2022 Plats: Scandic Continental på Vasagatan, 111 20 Stockholm

Novartis Sverige AB hälsar dig hjärtligt välkommen till utbildning som sätter den gemensamma patienten i fokus och...Läs mer

SE2205105929
IL17 Academy

Invitation to a streamed lecture on Juvenile idiopathic arthritis – subtypes, epidemiology, prognosis, and treatment

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is an umbrella term entailing a heterogeneous group of inflammatory arthritides of unknown etiology, all defined by...Läs mer

SE2112034181

Föreläsningen berör flera manifestationer av psoriasisartrit med en holistisk bild av perifera leder, hud, entesiter, daktyliter, naglar och axialt engagemang. Föreläsningen adresserar även likheter och olikheter med andra axiala spondartriter.

...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)

Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

PREVENT-studien – 2-...Läs mer
SE2201287622 (28 januari 2022)

Psoriasis (PsO)/psoriasisartrit (PsA) är en mångfasetterad sjukdom som kan engagera många olika vävnader i kroppen, där ibland axialskelettet. Omfattningen och graden av engagemang skiljer sig åt mellan olika patienter. GRAPPAs behandlingsriktlinjer 1 lyfter fram 6 olika domäner eller sjukdomsmanifestationer vid PsO/PsA – hud, naglar, perifer artrit, entesit, daktylit och axial...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)

Den 17 september 2020 arrangerade Novartis en föreläsning med Lennart Jacobsson och Giovanni Cagnotto, som var huvudprövare i PREVENT-studien.

Föreläsningen fokuserade på icke-radiografisk axSpA och resultaten från PREVENT-studien, där man studerade effekt och säkerhet hos IL-17A hämmaren sekukinumab hos patienter med nr-axSpA.Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request