Psoriasisartrit

Svensk reumatologisk förening (SRF) uppdaterar årligen sina behandlingsriktlinjer (Fig 1.) för psoriasisartrit (PsA) 1 . Tidig och effektiv behandling som häver inflammationen vid psoriasisartrit förbättrar bland annat den fysiska funktionen, arbetsförmågan och livskvaliteten 2 . De läkemedel som används vid psoriasisartrit syftar till att förbättra symtomen i alla de påverkade domänerna samt att...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder. 1,2 De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta. Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller plantarfascians fäste, så...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- och entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning. 5,6 De vanligaste symtomen är stelhet och smärta i leder vid rörelse och/eller vila. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och fötter samt leder i nedre...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom reumatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Produktinformation kan förekomma. Anmäl dig här Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers