Spondylartriter

Dr. Sengupta är reumatolog på Royal National Hospital i Bath och medicinsk rådgivare vid National Ankylosing Spondylitis Society (NASS) och en av grundarna av BrittSpA. Dr. Sengupta är en internationellt välrenommerad forskare inom axSpA och medlem av Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS). Under den här föreläsningen ger han sin bild av de senaste framstegen kring...Läs mer
SE2102199419 (19 februari 2021)

De nyligen uppdaterade riktlinjerna från American College of Rheumatology(ACR) inkluderar ett fokus på olika verkningsmekanismer vid behandling av patienter med axial spondylartrit (axSpA) som haft primär behandlingssvikt. Tidigare nyhetsbrev har tagit upp ACR riktlinjerna så årets första nyhetsbrev kommer belysa primär och sekundär behandlingssvikt och några insikter från en nyligen

... Visa mer
SE2102156228 (15 februari 2021)
Under den virtuella ACR 2020 presenterades data från kliniska studier och real-world evidence data på olika typer av spondylartrit. Thomas Mandl, medicinsk rådgivare i reumatologi på Novartis och docent i reumatologi vid Lunds universitet ger en föreläsning där man får ta del av utvalda spondylartrit-abstracts från ACR 2020.Läs mer
SE2012142585 (14 dec 2020)
Vid IL17Academy den 5 maj 2020 föreläste professor Lennart Jacobsson om strukturell progression vid axial spondylartrit. För dig som inte hade möjlighet att följa webcasten live finns nu möjligheten att ta del av den uppskattade föreläsningen här. Lennart Jacobsson är professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.Läs mer
SE2005134862 (13 maj 2020)
Axial spondylartrit (axSpA) är ett ämne som kräver kontinuerlig forskning. Vi har producerat en videoföreläsning med den hyllade reumatologispecialisten, professor Dennis McGonagle från Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, om patogenesen vid tidig axial spondylartrit.Läs mer
SE2006172026 (17 juni 2020)

Under pågående COVID-19 pandemi var årets EULAR-konferens en verklig utmaning för både organisatörerna, de presenterande författarna och alla deltagare. Trots detta erbjöd e-konferensen en enorm mängd kunskap kring ett brett spektrum av reumatologiska diagnoser och inte minst psoriasisartrit (PsA) och axiala spondylartriter (axSpA). Sofia Exarchou, Bitr. Överläkare Helsingborgs Sjukhus,

... Visa mer
SE2006171986 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request