Spondylartriter

MRI utgör en av hörnstenarna i tidig diagnostik av axial spondylartrit (axSpA). AxSpA inkluderar såväl sjukdomsentiteterna ankyloserande spondylit som icke radiografisk axial spondylartrit. I MRI diagnostiken undersöks i synnerhet sacroiliacaleder där förekomst av inflammatoriska förändringar i dessa är typiska för patienter med axSpA samtidigt som vissa differentialdiagnoser behöver beaktas i...Läs mer

Föreläsningen berör flera manifestationer av psoriasisartrit med en holistisk bild av perifera leder, hud, entesiter, daktyliter, naglar och axialt engagemang. Föreläsningen adresserar även likheter och olikheter med andra axiala spondartriter.

...Läs mer

SE2201287622 (28 januari 2022)

Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

PREVENT-studien – 2-...Läs mer
SE2201287622 (28 januari 2022)

Dr. Sengupta är reumatolog på Royal National Hospital i Bath och medicinsk rådgivare vid National Ankylosing Spondylitis Society (NASS) och en av grundarna av BrittSpA. Dr. Sengupta är en internationellt välrenommerad forskare inom axSpA och medlem av Assessment of Spondyloarthritis International Society (ASAS). Under den här föreläsningen ger han sin bild av de senaste framstegen kring

... Visa mer
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request