Spondylartriter

Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder. 1,2

De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta. Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)

Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- och entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning. 5,6

De vanligaste symtomen är stelhet och smärta i leder vid rörelse och/eller vila. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)

Svensk reumatologisk förening uppdaterar årligen sina behandlingsrekommendationer (Fig 1) för axial spondylartrit. 1 Fysioterapi utgör alltjämt en av hörnstenarna i behandlingen av axial spondylartrit då denna förhindrar felställningar, såsom kyfos, samt förbättrar patientens rörlighet och funktionsnivå. NSAID utgör den andra hörnstenen, där dessa preparat ofta ger en god...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)

Klassiskt debutsymtom för både AS och nraxSpA är inflammatorisk ryggvärk som är en ryggvärk som försämras i vila och förbättras vid rörelse. Denna ger sig oftast tillkänna under sennatten och morgonen då stelheten och värken i ryggen hos dessa patienter är som värst. Inflammation i SI-lederna kan också upplevas som sidoväxlande smärta i skinkorna. Sjukdomen ger initialt upphov till smärta,...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)

Axial spondylartrit (axSpA) är ett samlingsbegrepp för reumatiska sjukdomar som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i företrädelsevis det axiala skelettet, närmare bestämt från ryggens och bäckenets leder och stödjevävnader.

Sjukdomsgruppen inkluderar ankyloserande spondylit (AS), även kallad pelvospondylit eller Bechterews sjukdom, som karaktäriseras av inflammation och...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Visa mer

SE2006172026 (17 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers