Oftalmologi

På tre minuter får du veta mer om studiecentra, inklusionskriterier, studiedesign, primära och sekundära effektdata samt utvärdering av sjukdomsaktivitet i HAWK & HARRIER-studien. Publiceras under maj. Beovu® (brolucizumab) , 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation:...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
Se filmen om Beovu®, nästa generations anti-VEGF. Beovu® (brolucizumab) , 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
Den kliniska dokumentationen i korthet 1,4 Ett sammandrag av resultatet från de kliniska studierna (HAWK & HARRIER) kan du läsa här (extern länk). I två fas III-studier med 1459 patienter och en total studielängd på 96 veckor jämfördes Beovus (q12/8) effekt och säkerhet med aflibercept (q8). Studierna visade att synvinsten var likvärdig med aflibercept†. Nedan redovisas sekundära effektmått...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
Med vårt nyhetsbrev erbjuder vi oftalmologer engagerande och utvecklande innehåll med längre djuplodande artiklar och kortare nyhetsnotiser. Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
För att inte belasta sjukvården under den rådande pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder i stället ett kort virtuellt möte när du som enskild medarbetare har tid och möjlighet. Under det virtuella mötet kommer vi att berätta om: Utvecklingen av Beovu-molekylen, den minsta funktionella enheten för en antikropp. Resultatet från de kliniska studier som ligger till grund...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
Beovu (brolucizumab) slim top banner
En konstnärs tolkning av en frisk retina, en målbild för behandling av våt AMD. Vad ser du i bilden? Beovu - biologisk ingenjörskonst Den stora utmaningen 1,2,3,4 Sedan anti-VEGF lanserades 2007 har behandlingen förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. I takt med att...Läs mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att Novartis skickar digitala meddelanden, nyhetsbrev, produktinformation, vetenskaplig information, utbildningserbjudanden, inbjudningar till möten...Visa mer
SE1905683548 (Maj 2019)
Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att Novartis skickar digitala meddelanden, nyhetsbrev, produktinformation, vetenskaplig information, utbildningserbjudanden, inbjudningar till möten...Visa mer
SE1905683548 (Maj 2019)
Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben. Möte över webb Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och presentation samtidigt. Det enda man...Visa mer
SE1905683548 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers