Oftalmologi

I dag lever 20–25 miljoner människor i världen med våt AMD. 1 I Sverige har drygt 19 000 sjukdomen. 2 Med introduktionen av anti-VEGF 2006 (Sverige 2007) inleddes ett nytt behandlingsparadigm som har förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. Fram till början av februari 2020 har sjukvården kunnat välja mellan två godkända aktiva substanser (...Läs mer

SE2105079051 (7 maj 2021)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2104231109 (23 april 2021)

An educational webinar about Inherited Retinal Dystrophies (IRD) and the importance of genetic testing. The target audience are ophthalmologists with an interest to learn more about IRDs and to better understand what a genetic diagnosis means for both patients and physicians.

Speakers are Prof. Ragnheidur Bragadottir, Ullevål Unviersity Hospital, Oslo and Dr. Mette Bertelsen, Kennedy...Läs mer

SE2104080689 (8 april 2021)

Ta del av utdrag från ett inspelat webbinarium med professor Usha Chakravarthy, som ägde rum den 21a januari 2021, med Novartis Finland som värd. Under mötet presenterades den senaste kliniska forskningen kring fluktuationer i retinal vätska vid våt AMD.

Referenser Real-world impact of macular fluid volume fluctuations on visual acuity...Läs mer
SE2104154893 (15 april 2021)
Hereditär retinal dystrofi på grund av RPE65 mutationer

Hereditär retinal dystrofi på grund av RPE65 mutationer är ett samlingsnamn på 20-25 olika sjukdomsfenotyper som orsakas av mutationer i genen som kodar för RPE65, inklusive retinitis pigmentosa typ 20 (RP20) och Lebers kongenital amaurosis typ 2, (LCA2).

Mutationer i RPE65-genen leder till nedsatt eller obefintlig aktivitet av...Läs mer

SE2104231109 (23 april 2021)
Varför behövs gentest vid ärftlig ögonsjukdom?

Att leva med misstanken om en progressiv ärftlig ögonsjukdom innebär självklart mycket oro och funderingar, både kring sjukdomen och framtiden. Att få en korrekt diagnos och säkrare långtidsprognos innebär att patienten kan förbereda sig mentalt och planera sitt liv. Trots att patienterna får veta att de har en allvarlig progressiv ögonsjukdom,...Läs mer

Genterapi är en form av sjukdomsbehandling baserad på överföring av genetiskt material i form av DNA- eller RNA-molekyler till arvsmassan hos celler. 1,2 Exempelvis kan muterade och ej korrekt utformade gener bytas ut mot fungerande versioner hos personer med ge-netiska sjukdomar. På så vis kan felande cellfunktioner korrigeras och kroppen med dess organ tillgodoses med alla de...Läs mer

SE2104231109 (23 april 2021)

Ärftliga näthinnesjukdomar är den vanligaste orsaken till grav synskada hos personer i arbetsför ålder. Idag finns det cirka 5000 personer i Sverige med dessa sjukdomar. Det finns cirka 300 olika former av ärftliga näthinnesjukdomar som ger olika former av syn-handikapp och som har varierande prognos.

De ärftliga näthinnesjukdomar som tas upp här är de ärftliga degenerativa sjukdomarna...Läs mer

SE2104231109 (23 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request