Oftalmologi

Nyheter inom retinala sjukdomar
3. november 2020 17:00 - 19:00
Lägg till i kalendern
Novartis erbjuder ett möte med senaste nytt från EURETINA 2020, inom retinala sjukdomar Plats: Svenska Mässan Gothia, Mässans gata 18 i Göteborg (eller via länk, se nedan) EURETINA-kongressen (European Society of Retina Specialists) arrangeras för första gången som en virtuell kongress, 2-4 oktober...Läs mer
SE2009258942 (25 september 2020)
Lägg till i kalendern

I en ny studie har artificiell intelligens, AI, visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnostisera kommande sjukdomsprogression.

Drygt en av tre personer lider av synnedsättning till följd av sjukdom vid 65 års ålder. AMD är den ledande orsaken till blindhet i västvärlden och i Europa beräknas 25 % av befolkningen över 60 års ålder...Visa mer

SE2008257011 (25 augusti 2020)

På tre minuter får du veta mer om studiecentra, inklusionskriterier, studiedesign, primära och sekundära effektdata samt utvärdering av sjukdomsaktivitet i HAWK & HARRIER-studien. Publiceras under maj.

Beovu® (brolucizumab) , 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp....Visa mer

SE2005083898 (8 maj 2020)

Se filmen om Beovu®, nästa generations anti-VEGF.

Beovu® (brolucizumab) , 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär...Visa mer

SE2005083898 (8 maj 2020)

Med vårt nyhetsbrev erbjuder vi oftalmologer engagerande och utvecklande innehåll med längre djuplodande artiklar och kortare nyhetsnotiser.

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker...Visa mer
SE2005083898 (8 maj 2020)

För att inte belasta sjukvården under den rådande pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder i stället ett kort virtuellt möte när du som enskild medarbetare har tid och möjlighet.

Under det virtuella mötet kommer vi att berätta om:

Utvecklingen av Beovu-molekylen, den minsta funktionella enheten för en antikropp...Visa mer
SE2006294807 (29 juni 2020)
Beovu (brolucizumab) slim top banner
Beovu - biologisk ingenjörskonst Den stora utmaningen 1,2,3,4 Sedan anti-VEGF lanserades 2007 har behandlingen förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. I takt med att antalet klinikbesök och behandlingar under det senaste decenniet har ökat dramatiskt, har jakten på nya...Läs mer
SE2005083898 (8 maj 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers