Ta del av Ana Bosch Campos intryck från ESMO BC samt Per Karlsson och Johan Hartmans spaningar från  ASCO 2023.


ESMO BC 2023

Den 11-13 maj hölls den årliga ESMO (European Society for Medical Oncology) BC (Breast Cancer) kongressen i Berlin.

 

Ana Bosch Campos intryck från ESMO BC

Lyssna på Ana Bosch Campos som deltog på kongressen. I en kort intervju delar hon med sig av sina reflektioner.Medverkande: Ana Bosch Campos, MD, PhD, överläkare i onkologi vid Skånes Universitetssjukhus.


ASCO 2023

Den 2-6 juni hölls den årliga vetenskapliga kongressen American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual meeting i Chicago, USA. Kongressen samlar mer än 40 000 deltagare från världen över för att diskutera nya studier, diagnostik och behandlingar. Mycket forskning pågår inom bröstcancerområdet.

Lyssa på Per Karlssons och Johan Hartman.

 

Vad tyckte Per Karlsson var mest intressant?

Lyssna in på Per Karlssons spaningar från kongressen samt hans framtidsutsikter vad gäller nya metoder och studieresultat som presenterades inom bröstcancerområdet.

Medverkande: Per Karlsson, MD, PhD, professor och överläkare i onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 

Hur kommer bröstdiagnostiken se ut om 20 år?

Mycket forskning pågår inom diagnostik och biomarkörer för bröstcancer. Se patolog Johan Hartman diskutera vad han anser är de mest spännande data som presenteras inom detta område på ASCO och hur han tror bröstdiagnostiken kommer se ut om 20 år..

Medverkande: Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet och bröstpatolog vid Karolinska Universitetssjukhuset.
SE2306218608 (21 juni 2023)