Xolair demosprutor (XOL-HEM-102). För vårdgivare, produktinformation
Visitkort omnässelutslag.se (XOL-CSU-204). För patienter
Patientkit för hemadministrering av Xolair (XOL-HEM-CSU-Kit). För patienter, produktinformation
Praktisk vägledning i hantering av kronisk spontan urtikaria (XOL-CSU104). För vårdpersonal
Om Nässelutslag, en informationsbroschyr om urtikaria (XOL-CSU202). För patienter
Urtikaria Kontroll Test (UCT) (XOL-CSU105). För patienter
Urtikaria Aktivitet Symtomskattning (UAS) Rivblock (XOL-CSU106). För patienter
Information till patient som fått behandling med Xolair för kronisk spontan urtikaria (XOL-CSU201). För patienter, produktinformation
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers