En guide till några av de termer som används i samtal om melanom
för dosering och feberbiverkan vid kombinationsbehandling med Tafinlar® och Mekinist®
För patienter som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
För patienter som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
Generella råd hur du solar säkert.
Vid metastaserat eller icke operabelt malignt melanom.
Adjuvant behandling
Broschyr för vårdpersonal
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request