Patientkort för Visudynebehandling. För patienter
Patientinformation om behandling med Visudyne. För patienter
Guide för patient om behandling med Lucentis vid RVO. För patienter
Guide för patient om behandling med Lucentis vid CNV. För patienter
Guide för patient om behandling med Lucentis vid DME. För patienter
Guide för patient om behandling med Lucentis vid AMD. För patienter
Guide för läkare om användning av Lucentis. För vårdpersonal, produktinformation
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers