ULT137 Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) patientbroschyr, engelska. För patienter.
ULT113 Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) patientbroschyr, arabiska. För patienter
ULT136 Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) patientbroschyr, svenska. För patienter.
ULT129 Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) övnings- och demonstrationsförpackning. För vårdpersonal, produktinformation.
ULT127 Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) demoinhalator. För vårdpersonal.
ULT104 Ställ för Breezhaler-demoinhalator. För vårdpersonal
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers