• Omslag på HS patientbroschyrOriginal Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/bild_hs_broschyr.png
    Zoom
Title:
(IHD-HS02) För patienter, sjukdomsinformation

Patientbroschyr om HS med allmän information om sjukdomen, dess orsaker, symtom, behandling och tips på hur patienten kan leva med sjukdomen.

NP4 -: 
SE2308303651 (30 augusti 2023)
NP4 Expiry date: 
Lördag, 30 augusti, 2025 - 10:36
Rating: 
Betygsätt sidan
Typ av material: