• entresto_patientbroschyr_pa_svenska.jpgOriginal Link: https://www.medhub.se/sites/medhub.se/files/entresto_patientbroschyr_pa_svenska.jpg
    Zoom
Title:
För hjärtsvikt hos vuxna. Patientinformation om ENTRESTO (ENT111). För patienter, produktinformation

Informationen riktar sig till de patienter som har ordinerats ENTRESTO. Här kan de läsa om läkemedlet och vad de ska tänka på när de behandlas med ENTRESTO.

Artikelnummer: ENT111

Kardiologi
NP4 -: 
SE2310190258 (19 oktober 2023)