I våra videor diskuterar experter viktiga områden inom dermatologi med fokus på hidradenitis suppurativa, psoriasis och samsjuklighet.

Hidradenitis suppurativa (HS) - utmaningar och möjligheter

Samsjuklighet vid psoriasis


Hidradenitis suppurativa (HS) - utmaningar och möjligheter

 

 

  VIDEO  

The challenging nature of HS

Hidradenitis suppurativa är en kronisk, inflammatorisk, återkommande och progressiv sjukdom. Hör Thrasyvoulos Tzellos resonera kring vad det kan innebära för dig och din patient.Medverkande: Thrasyvoulos Tzellos, Dermatolog och docent vid Nordlandssykehuset, Bodø, Norge

SE2310318553

 

 

 

 

  VIDEO  

What do we want for our HS patients and window of opportunity?

Thrasyvoulos Tzellos resonerar kring behandlingsmål och bästa tidpunkt för initiering av immunologisk behandling hos patienter med hidradenitis suppurativa.Medverkande: Thrasyvoulos Tzellos, Dermatolog och docent vid Nordlandssykehuset, Bodø, Norge

SE2310318553
 

Samsjuklighet vid psoriasis

 

  VIDEO  

Darius Sairafi, dermatolog från Södersjukhuset föreläser om psoriasis

  • Vad är psoriasis och vilken är sjukdomsmekanismen?
  • Vilka är de olika kliniska varianterna och hur behandlas psoriasis?
  • Hur påverkas patientes livskvalitet?
  • När ska en psoriasispatient remitteras till dermatolog?


Medverkande: Darius Sairafi, dermatolog vid Södersjukhuset i Stockholm. 

SE2402291605

 

 

 

  VIDEO  

Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, föreläser om psoriasisartrit

  • Hur kan vi jobba tillsammans för patientens bästa?
  • Känna igen symtom på psoriasisartrit
  • Misstänka, diagnostisera,behandla,utvärdera, remittera
  • Hur bra och effektiva verktyg har vi?
  • Hur kan vi bli bättre?


Medverkande: Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605

 

 

 

  VIDEO  

Falldiskussion

Darius Sairafi och Vilija Oke diskuterar ett patientfall och andra kliniska frågeställning.Medverkande: Darius Sairafi, dermatolog vid Södersjukhuset i Stockholm och Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605
 

 

  VIDEO  

Psoriatic arthritis from a dermatologist perspective – early diagnosis, treatment, and clinical implications

During this lecture you will explore why your role as a dermatologist is so important for PsA.Medverkande: Liv Eidsmo, MD, PhD, LEO Foundation Skin Immunology Research Center, Denmark.

SE2402291605
   

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2401231033 (23 januari 2024)