Psoriasis är en multifasetterad sjukdom inkluderande både hudpsoriasis och nagelpsoriasis som hanteras av dermatolog och psoriasisartrit, daktylit och entesit som oftast hanteras av reumatolog.


Se experter tala om aktuella ämnen inom dermatologi

Här publicerar vi videor med olika experter som ger sin syn på intressanta och aktuella ämnen inom dermatologi. Du kan se dem när du vill och var du vill.


 
  VIDEO  

Del 1 – Psoriasisartrit, diagnostik och behandling. Samarbete dermatolog och reumatolog

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom som kan ha många manifestationer och även samsjuklighet. Hör Christopher diskutera hur man på bästa sätt optimerar omhändertagandet av patienter med psoriasisartrit.

Medverkande: Christopher Sjöwall, professor i reumatologi vid Linköpings universitet.


 
  VIDEO  

Del 2 – Psoriasisartrit, frågor och svar

När bör man som dermatolog vara uppmärksam på att en patient har utvecklat psoriasisartrit? Vilka är de viktiga symptomen att känna igen och kommunicera i remiss till reumatolog? Går det att förebygga samsjuklighet mellan psoriasis och psoriasisartrit? Det är några av frågorna som Amra ställer till Christopher i denna intervju.

Medverkande: Christopher Sjöwall, professor i reumatologi vid Linköpings universitet och Amra Osmancevcic, överläkare och professor i dermatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg.


Vilija Oke och Darius Sairafi: Den Gemensamma Patienten – Psoriasisartrit/Psoriasis

Föreläsning om den gemensamma psoriasisartrit- /psoriasispatienten med Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, och Darius Sairafi dermatolog från Södersjukhuset.

Psoriasis är en multifasetterad sjukdom inkluderande både hudpsoriasis och nagelpsoriasis som hanteras av dermatolog och psoriasisartrit, daktylit och entesit som oftast hanteras av reumatolog.

I sjukdomsbilden ingår även associerade sjukdomar som också kan få en bäring på både utredning och behandling av patienterna.

För optimalt handläggande av dessa multifasetterade patienter behövs ett interdisciplinärt arbete mellan dermatolog och reumatolog samt en kommunikation mellan de läkare som är involverade i uppföljningen av dessa patienter.

Ta del av föreläsningen för att öka din kunskap inom området.

Eftersom detta är en inspelning är det tyvärr inte möjligt att ställa frågor.


 
  VIDEO  

Darius Sairafi, dermatolog från Södersjukhuset föreläser om psoriasis

 • Vad är psoriasis och vilken är sjukdomsmekanismen?
 • Vilka är de olika kliniska varianterna och hur behandlas psoriasis?
 • Hur påverkas patientens livskvalitet?
 • När ska en psoriasispatient remitteras till dermatolog?

 

Medverkande: Darius Sairafi, dermatolog vid Södersjukhuset i Stockholm.


 
  VIDEO  

Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, föreläser om psoriasisartrit

 • Hur kan vi jobba tillsammans för patientens bästa?
 • Känna igen symtom på psoriasisartrit
 • Misstänka, diagnostisera, behandla, utvärdera, remittera
 • Hur bra och effektiva verktyg har vi?
 • Hur kan vi bli bättre?

 

Medverkande: Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605


 
  VIDEO  

Falldiskussion

Darius Sairafi och Vilija Oke diskuterar ett patientfall och andra kliniska frågeställningar.

Medverkande: Darius Sairafi, dermatolog vid Södersjukhuset i Stockholm och Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605


Psoriatic arthritis from a dermatologist perspective – early diagnosis, treatment, and clinical implications.

About 40% of patients with plaque psoriasis will develop psoriatic arthritis (PsA). When not treated in a timely manner, PsA may lead to permanent joint damage. Most cases of PsA manifest initially through a skin component (PsO), making the dermatologist a key player in the early diagnosis and facilitator of adequate treatment of PsA. Early intensive systemic treatment has shown to induce treatment-free remission periods1,2.

 
 
  VIDEO  

Psoriatic arthritis from a dermatologist perspective – early diagnosis, treatment, and clinical implications

During this lecture you will explore why your role as a dermatologist is so important for PsA.

Medverkande: Liv Eidsmo, MD, PhD, LEO Foundation Skin Immunology Research Center, Denmark.


Referenser
 1. Neil VPK, et al. Rheumatology (Oxford). 2004;43:906–14;
 2. D'Haens G, et al. Lancet. 2008;371:660

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2403063626 (6 mars 2024)