I våra videor diskuterar experter viktiga områden inom reumatologi med fokus på spondylartriter.

Axial spondylartrit

Samsjuklighet vid psoriasisartrit

Juvenil idiopatisk artrit

För dig i primärvården


Axial spondylartrit

 

 

  VIDEO  

Structural progression in axial spondyloarthritis

Betydelsen av strukturell progression har belysts i flera studier genom påvisandet av korrelation mellan strukturella förändringar, spinal rörlighet och fysisk funktionMedverkande: Sofia Exarchou, professor vid Lunds Universitet.

SE2402291605
   

Samsjuklighet vid psoriasisartrit

 
 

 

  VIDEO  

Föreläsning om den gemensamma psoriasisartrit- /psoriasispatienten

I sjukdomsbilden ingår även associerade sjukdomar som också kan få en bäring på både utredning och behandling av patienterna. För optimalt handläggande av dessa multifasetterade patienter behövs ett interdisciplinärt arbete mellan dermatolog och reumatolog samt en kommunikation mellan de läkare som är involverade i uppföljningen av dessa patienter. Ta del av föreläsningen för att öka din kunskap inom området.Medverkande: Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, och Darius Sairafi dermatolog från Södersjukhuset.

SE2402291605
 
 

 

  VIDEO  

Vilija Oke, reumatolog från Centrum för Reumatologi, föreläser om psoriasisartrit

  • Hur kan vi jobba tillsammans för patientens bästa?
  • Känna igen symtom på psoriasisartrit
  • Misstänka, diagnostisera,behandla,utvärdera, remittera
  • Hur bra och effektiva verktyg har vi?
  • Hur kan vi bli bättre?


Medverkande: Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605

 

 

 
 

 

  VIDEO  

Falldiskussion

Darius Sairafi och Vilija Oke diskuterar ett patientfall och andra kliniska frågeställning.Medverkande: Darius Sairafi, dermatolog vid Södersjukhuset i Stockholm och Vilija Oke, specialist inom reumatologi vid centrum för reumatologi i Stockholm.

SE2402291605

Juvenil idiopatisk artrit

 
  VIDEO  

Juvenil idiopatisk artrit - subtyper, epidemiologi, prognos och behandling

I denna video föreläser Dr. Elisabet Berthold, verksam vid reumatologimottagningen, Skånes Universitetssjukhus, på ämnet juvenil idiopatisk artrit där hon går igenom subtyper, epidemiologi, prognos och behandling.Medverkande: Elisabeth Berthold, MD, PhD, specialist inom reumatologi, Skåne Universitetssjukhus. Seniorforskare

SE2402291605

 

 

 

  VIDEO  

Anna Vermé: Transitionsprocessen från barn- till vuxenreumatologen för patienter med juvenil idiopatisk artrit

Psoriasis är en multifasetterad sjukdom inkluderande både hudpsoriasis och nagelpsoriasis som hanteras av dermatolog och psoriasisartrit, daktylit och entesit som oftast hanteras av reumatolog. I sjukdomsbilden ingår även associerade sjukdomar som också kan få en bäring på både utredning och behandling av patienterna. För optimalt handläggande av dessa multifasetterade patienter behövs ett interdisciplinärt arbete mellan dermatolog och reumatolog samt en kommunikation mellan de läkare som är involverade i uppföljningen av dessa patienter. Ta del av föreläsningen för att öka din kunskap inom området.Medverkande: Anna Vermé, specialistsjuksköterska på Astrid Lindgren barnsjukhus i Stockholm.

SE2402291605
 

För dig i primärvården

 

 

  VIDEO  

Träffar du patienter med inflammatorisk ryggsjukdom?

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Avsnitt 1 – Inspektion, generell rörlighet och funktion

SE2402229313

 

 

  VIDEO  

Avsnitt 2 – BASMI-mätning

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Avsnitt 3 – Thoraxexpansion

SE2105207306

 


 

 

  VIDEO  

Avsnitt 4 – Bäckenledsprovokation

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Avsnitt 5 – MASES entesitstatus

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Screening, remittering och behandling ur ett tvärfunktionellt perspektiv

SE2402229313

 

 


 

 

  VIDEO  

Del 1: Diagnos och klinisk undersökning

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Del 2: Remittering

SE2402229313


 

 

  VIDEO  

Del 3: Behandling

SE2402229313

 

 

   

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2401231033 (23 januari 2024)